Филтрирай резултатите
1-10 от 1000
10 стр.

Изследване на режимите на работа на термопомпа „въздух-вода“ в реални експлоатационни условия. Оценка на коефициента на трансформация на термопомпата

Термопмпата тип „въздух – вода“ е модел PUHZ-SW75VHA(-BS)ERSC-MEC (Mitsubishi) е от разделен тип, т.е. състои се от външно и вътрешно тяло....
11 стр.

Получаване на синусудално напрежение

Презентация на тема - "Получаване на синусудално напрежение" по електротехника 10 клас...
15 стр.

Структура на оптично влакно. Видове.

Урокът е предназначен за ученици от XI клас, специалности "Компютърни мрежи" и "Оптически комуникационни системи"....
23 стр.

Акумулаторна батерия

Акумуаторна батерия - схеми , начини на действие, снимков материал и определения...
51 стр.

Осветителна и инсталационна техника

Всяко тяло, чиято температура е по-голяма от абсолютната нула излъчва в пространството енергия под форма на електромагнитни вълни.
7 стр.

Действие на магнитното поле върху проводник с ток

Магнитно поле. Особености на магнитното поле. Сила на Ампер. Правило на изпънатите пръсти на лявата ръка...
6 стр.

Специфично съпротивление на проводникови материали

Лабораторно упражнение по Електротехнически материали. Обяснено е как се извършва упражнението. Правени са опити и данните са записани в таблица...
3 стр.

Споразумение за сътрудничество

Страните изразяват съгласие, в условия на трайно партньорство и взаимноизгодно сътрудничество, да осъществят съвместни дейности в областта на...
7 стр.

Изследване на схеми с диоди

Материалът включва схеми и времедиаграми в софтуерния продукт LTSpice...
4 стр.

Индуктивни и индукционни преобразуватели

Принципът на действие на индуктивните ВЕ се основава на изменението на елекрическия ток в намотките на индуктивна бобина или трансформатор, в зависимост от магнитното съпротивление на магнитопровода...