Филтрирай резултатите
1-10 от 1000
11 стр.

Перфектното мотивационно писмо

Това е презентация за това какво трябва да съдържа едно перфектно мотивационно писмо...
77 стр.

Мотивиране на персонала

Трудова мотивация на човешките ресурси 1.Същност на мотивацията 2.Роля на факторите, имащи връзка с трудовото мотивиране на човешките ресурси 3.Видове мотивация. Мотивационен процес 4.Мотивационни модели 5.Мотивационни теории 6.Управленско въздейств
3 стр.

Казус Най-ценната инвестиция

Казус Най-ценната инвестиция е предназначен за студенти по дисциплината Управление на човешките ресурси...
15 стр.

Интервю за работа

Интервю за работа - Видове и техники за провеждане на интервюта...
18 стр.

Съдействие на висше ръководство за организационно развитие

Съдействие на висше ръководство за организационно развитие – търсене и подбор на сътрудници, трудови отношения, организационна култура и социална дейност...
12 стр.

Управление на персонала

Работните позиции във фирмата. Организация на индивидуално работно място. Управление на персонала. Политиката на организацията по отношение на персонала...
13 стр.

Проучване на дейности по неформално oбучение на заетите в организация от сектора на услугите

Дейности за въвеждане за новоназначени служители. Кариерно развитие в организация. Оценяване на изпълнението/представянето на служителя...
12 стр.

Управление на персонала във фирма

"Джъмбо" е гръцка компания за търговия на дребно, чиято основна дейност е разпространение на детски играчки, бебешки продукти, канцеларски материали, сезонни продукти и предмети за дома. През 1986 г. отваря първият магазин в Атина...
11 стр.

Стъпките, които улесняват промяната в кариерата

Целта на есето ми е да посочи стъпките, които улесняват и допринасят за промяна в кариерата, тяхната същност, както и да подкрепи тезата в заглавието, че посредством умелото им прилагане, те биват основна предпоставка за ефективна промяна в кариерата...
33 стр.

Деловото оценяване на персонала

Деловото оценяване на персонала се обособява като самостоятелна система през 50-те години на XX век и представлява дейност, свързана със събирането на информация за резултатите от труда и трудовото поведение...